Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος,  την 9η του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση χορήγησης άδειας στη Σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων κ. Παπαδάκη Μάρω.

2. Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων

3. Εξέταση αιτημάτων για ονομασία/μετονομασία οδών.

4. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5. Συζήτηση-καταγραφή προβλημάτων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων