Τις επισημάνσεις της Πανελλήνιας Ομοπσονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ) σχετικά με τα προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος "Καθεστώτα ενισχύσεων του μέτρου 121 'Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων' του ΠΑΑ 2007-2013", έφερε στη Βουλή με Αναφορά του προς τον Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης.

Στη σχετική επιστολή της ΠΟΣΕΓ αναφέρεται ότι, παρόλο που τα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης είναι η αιχμή του δόρατος για την ανάκαμψη της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των Σχεδίων Βελτίωσης, έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το πρόγραμμα έχει αφεθεί στην τύχη του.

Σημαντικά ερωτήματα μένουν αναπάντητα, ενώ οι ελλείψεις και τα λάθη των εφαρμοστικών αποφάσεων παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις παραμένουν ως έχουν.

Η κατάσταση αυτή αδικεί το ίδιο το πρόγραμμα, φέρνει σε απόγνωση του μελετητές, απογοητεύει τους αγρότες και αποδυναμώνει την όποια προσπάθεια δημιουργίας θετικού επενδυτικού κλίματος στον αγροτικό χώρο σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής.

Οι επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις της ΠΟΣΕΓ αφορούν:

Την ηλεκτρονική εφαρμογή και το εφαρμοστικό πλαίσιο.
Όσον αφορά το εφαρμοστικό πλαίσιο, η ΥΑ λεπτομερειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει σοβαρά λάθη, ουσιαστικές παραλείψεις και αναντιστοιχίες οι οποίες δημιουργούν:
α) υποκειμενικές προσεγγίσεις και αξιολογήσεις, για την κατάταξη των υποψηφίων ως δικαιούχων και των επενδυτικών προτάσεων ως επιλέξιμων και
β) συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των αγροτών που δραστηριοποιούνται ως φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες (ανήκουν δηλαδή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις) και των αγροτών που δραστηριοποιούνται ως φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες (ανήκουν δηλαδή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ), με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία να αποκλείονται από το πρόγραμα.

Η ΥΑ 145/2011 που αφορά τα κριτήρια βαθμολογίας, έχει λάθη και παραλείψεις, που σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε άνιση μεταχείριση των δικαιούχων, ιδιαίτερα αυτών που δραστηριοποιούνται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Έτσι, η ΠΟΣΕΓ θεωρεί ότι:
- Η ηλεκτρονική υποβολή μέχρι τις 20/7/2011 είναι αδύνατη.
- Η συμπλήρωση των φακέλων υποψηφιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές ΥΑ δεν μπορεί να γίνει.
- Η αξιολόγηση των φακέλων θα γίνει με υποκειμενικά κριτήρια.
- Η άνιση μεταχείριση των υποψηφίων οδηγεί σε αποκλεισμό αξιόλογων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Γι' αυτό προτείνει τα εξής:
- Να ανασταλεί προσωρινά η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων.
- Να ολοκληρωθεί το εφαρμοστικό πλαίσιο με την έκδοη τροποποιητικών ΥΑ.
- Να δημιουργηθεί ολοκληρωμένη, λειτουργική και αξιόπιστη ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΥΑ 12374/2010.
- Να προσδιοριστεί νέος χρόνος υποβολής, ένα μήνα μετά από την υλοποίηση των προηγούμενων προτάσεων.