Στις 7 Δεκεμβρίου 2011 θα διεξαχθεί στην Αθήνα εθνικός διαγωνισμός για την στελέχωση της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών με 12 Έλληνες ηλικίας έως και 32 ετών.

Η υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να γίνει έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2011, μόνον ηλεκτρονικά και μέσω σχετικής ιστοσελίδας ΟΗΕ. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων, θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την εξής ενότητα της ανωτέρω ιστοσελίδας

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προγραμματίζεται για τον Ιούνιο 2012.

zougla.gr