Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1)  Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Τμήματος Τουρισμού {Δήμαρχος}
2)  Προγραμματισμός προσλήψεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2016 {Δήμαρχος}
3)  Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 794/2014 απόφασης του Δ.Σ. η οποία τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 83/2016 απόφαση του Δ.Σ., περί ορισμού του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου {Δήμαρχος}
4)   Έγκριση συνδρομών σε ηλεκτρονικά μέσα έτους 2016 για τις ανάγκες των Δημοτικών Υπηρεσιών (συμπληρωματική) {Δήμαρχος}
5)   Έγκριση προμήθειας στεφάνων για τις επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}
6)   Αγορά βιβλίων με θέμα την “Ιστορία των Χανίων” {Δήμαρχος} 
7)   Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}
8)  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Μελέτη έργου οδοποιίας Δ.Δ. Θερίσου (Αγροτική Οδοποιία) Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}
9)    Χωροθετήσεις Λαϊκών Αγορών Δήμου Χανίων για δυο χρόνια {Φραγγεδάκης}
10)  Διατήρηση και συνέχιση λειτουργίας περιπτέρων εντός Δημοτικής Κοινότητας Χανίων {Φραγγεδάκης}
11)  Πληρωμή δικαστικών εξόδων αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης για την συμβιβαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας του σχεδίου πόλεως “Χαλέπα” (Λαγωνικάκης Σταύρος) {Φραγγεδάκης}
12)   Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία 090112 στο Ο.Τ. 159Α σχεδίου πόλεως “Πάνω Σούδα” Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης} 
13)   Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής {Φραγγεδάκης}
14)    Εκδήλωση για την ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ {Περράκη}
15)   Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης, κατανομή της Α' δόσης 2016 στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στη σχολική επιτροπή Α/θμιας για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Αδοντάκης} 
16)    Έκτακτη επιχορήγηση – ψήφιση δαπάνης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}