Το Δ.Σ. της Παγκρήτιας Ενωσης Πολιτιστικών Συλλόγων αποφάσισε να συγκαλέσει σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του, το Σάββατο 26-3-2016 και ώρα 12.00 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), στα Χανιά Πλατεία Κατεχάκη και Ακτή Τομπάζη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στο ίδιο μέρος την Κυριακή 27-3-2016 και ώρα 12.00 με τα παρακάτω θέματα:

1.Χαιρετισμοί
2.Φορολογία Πολιτιστικών Συλλόγων
3.Δυνατότητες χρηματοδότησης Πολιτιστικών Συλλόγων από ευρωπαϊκά προγράμματα. 
4. Διοικητικός απολογισμός- προγραμματισμός 2016- συμπλήρωση τριετούς προγράμματος
5.Οικονομικός απολογισμός 2015 και προϋπολογισμός 2016
6.Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
7.Απαλλαγή ΔΣ από κάθε διοικητική και οικονομική ευθύνη
8.Εκτελεστική επιτροπή 

Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και ψήφου μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και με δικαίωμα λόγου τα μη τακτοποιημένα μέλη. Τα μέλη μπορούν να τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Πληροφορίες  Κουνελάκης Στυλιανός 6973387268, Χατζηδάκης Γεώργιος 6939983958 , Σαββάκης Κώστας 6945318718, Κοκολάκης Τίτος 6945290329,Κοκκινάκης Νίκος 6936199968