Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανακοινώνεται ότι, από την Δευτέρα 28-03-2016 είναι δυνατόν να εξοφλούνται πέραν των εμπρόθεσμων λογαριασμών ύδρευσης και οι ληξιπρόθεσμοι, στα καταστήματα – πρακτορεία ΕΛΤΑ, καθώς και στους ταχυδρομικούς διανομείς. 

Έτσι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων για εξόφληση των λογαριασμών, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνησή τους στο Ηράκλειο.