Ο Δήμαρχος Χανίων με επιστολή του προς τους Υπουργούς Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Ι. Διαμαντίδη και Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Δ. Ρέππα , ζητά την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου του Νομού Χανίων, στο Δημοτικό Λιμενικό.

Η ενέργεια αυτή προσβλέπει κυρίως στην δυνατότητα αυτοδιαχείρισης του λιμένα Σούδας, ενός τόσο σημαντικού αναπτυξιακού βραχίονα και βεβαίως στα αυξημένα έσοδα για το Δήμο από τις εισφορές των λιμενικών υπηρεσιών.

Στό τοπικό τύπο, δεν δημοσιεύτικε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο τρόπος όμως που διατυπώθηκε το αίτημα, προσκρούει στον Νόμο 3852/2010 (Καλλικράτης) , δημιουργεί λειτουργικό και θεσμικό πρόβλημα και ως εκ τούτου δεν έχει και πολλές πιθανότητες να ικανοποιηθεί από τα αρμόδια υπουργεία, και κυρίως από το Υπουργείο Εσωτερικών !!!
Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα σε μια σειρά:

Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, στους Δήμους περιέρχονται οι μαρίνες και τα αλιευτικά καταφύγια, ενώ στην Περιφέρεια οι εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες.
Εν προκειμένω για το Νομό Χανίων, εκτός από το λιμάνι της Σουδας,ως εμπορικοί/ επιβατικοί λογίζονται οι λιμένες Σφακίων, Καστελίου, Γαύδου και Παλαιόχωρας. Είναι λοιπόν προφανές ότι βάσει του νόμου, τα παραπάνω λιμάνια δεν μπορούν να περιέλθουν στους οικείους Δήμους, όπως προτείνει στη σχετική επιστολή ο Δ.Χανίων.

Πέραν τούτου οι Δήμοι αυτοί δεν διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες ικανές για μελέτη και παρακολούθηση λιμενικών έργων, η χρηματοδότηση των οποίων βασίζεται κυρίως στα τομεακά προγράμματα των υπουργείων. Στην απίθανη λοιπόν περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, ο Δήμος Χανίων θα πρέπει να επωμιστεί και τις υποχρεώσεις που αφορούν στους παραπάνω λιμένες, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται, πέραν της παραδοξότητας.

Το τοπίο για την τύχη των Νομαρχιακών Λιμενικών Ταμείων δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο. Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, φαίνεται ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , ενώ κυριαρχεί η άποψη ότι επίκειται «Καλλικράτης» για τα λιμάνια. Μία τέτοια εξέλιξη βεβαίως δεν θα είναι ευνοϊκή για την αναπτυξιακή πορεία του λιμανιού της Σούδας που θα κινείται υπό τη σκιά του λιμένα Ηρακλείου. Κατά την άποψή μου ο Δήμαρχος θα έπρεπε να διεκδικήσει την αυτοτέλεια του Λιμενικού ταμείου σε επίπεδο νομού και όχι την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Η «τεκμηριωμένη διεκδίκηση», που συνηθίζει να λέει ο νέος Δήμαρχος Χανίων, πρέπει να είναι και ρεαλιστική ώστε να είναι τεκμηριωμένα υλοποιήσιμη!!