Εσπερίδα με θέμα «Προστασία Φυσικού  Περιβάλλοντος  και Εξοικονόμηση Ενέργειας: Περιβαλλοντικές Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης» διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης την Δευτέρα 11 Απριλίου στις 18:00 , στην αίθουσα Brillant του ξενοδοχείου Lato Boutique στο Ηράκλειο.

Η εσπερίδα έχει στόχο την συζήτηση για την αξιοποίηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευση, την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών , και διοργανώνεται με αφορμή την επιτυχημένη ολοκλήρωση από την Περιφέρεια Κρήτης  της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ανάδειξη και Προώθηση των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη» (ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγιαίου 2007-13) και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Euronet 50/50max – Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια».

Περισσότερες πληροφορίες, στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, τηλ 2813 410123-125.