Τους 60.083 τόνους έφτασε το 2015 η παραγωγή αστικών αποβλήτων του δήμου Χανίων σύμφωνα με στοιχεία τα οποία περιέχονται στο τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης στερών αποβλήτων που συγκέντρωσε από τον δήμο Χανίων και τη ΔΕΔΙΣΑ, η εταιρεία Envireco Consulitng ΑΕ και παρουσιάζει το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται αύξηση της παραγωγής αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, κατά τον μήνα Αύγουστο παράχθηκαν 6053 τόνοι, ακολούθησε ο μήνας Ιούλιος με 6045 τόνοι. Στον αντίποδα, κατά τους χειμερινούς μήνες παρατηρείται κάμψη της παραγωγής αποβλήτων.  Τον Φεβρουάριο παράχθηκαν 3915 τόνοι. Η μεγαλύτερη ποσότητα απορριμμάτων αφορά τα σύμμεικτα 49.404 τόνοι, τα ανακυκλώσιμα ήταν 6200 τόνοι, τα ανακυκλώσιμα -γυαλί 313 τόνοι, τα πράσινα απόβλητα 2360 τόνοι και τα ογκώδη 1806 τόνοι. Για το 2016 η εκτιμώμενη παραγωγή είναι 60.684 τόνοι ενώ σε βάθος δεκαετίας εκτιμάται ότι το 2025 θα φθάσει τους 66.369 τόνους.

Για τις ανάγκες της αποκομιδής διατίθενται στο σύνολο του δήμου 53 οχήματα, ενώ η ετήσια δαπάνη καθαριότητας έφτασε το 2015 στα 3.904.109 ευρώ. Η συγκέντρωση των απορριμμάτων γίνεται από 5500 πράσινους κάδους για τα σύμμεικτα, από 2.000 μπλέ κάδους για τα ανακυκλώσιμα και 215 κίτρινους κάδους για το ανακυκλώσιμο γυαλί.

Το περιεχόμενο του σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων που επεξεργάστηκε η εταιρεία με ανάδοχο τον δήμο Χανίων τίθεται προς διαβούλευση στους τοπικούς φορείς και περιγράφει με ακρίβεια την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση την μελλοντική κατάσταση, καθώς και τους στόχους και δράσεις για περιορισμό των απορριμμάτων.  

Βασικός στόχος του σχεδίου και των δράσεων που προτείνει είναι το 2020 να μειωθούν τα αστικά απόβλητα που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή στο 35% καθαρού βάρους σε σχέση με το επίπεδο παραγωγής του 1997, για τα βιοαπόβλητα στο 40% ,για τα ανακυκλώσιμα στο 65% του καθαρού βάρους για επαναχρησιμοποίηση τουλάχιστον για χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί. Ένας ακόμα στόχος είναι η ταφή των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων να φθάσει κατά μέγιστο στο 30% της τρέχουσας παραγωγής.