Ο Δήμος Ηρακλείου εκφράζει την ικανοποίησή του για την χθεσινή απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Σχολείων με την οποία ομόφωνα πιστοποιήθηκε για τα επόμενα τρία χρόνια το Ευρωπαϊκό Σχολείο ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

Παράλληλα η Δημοτική Αρχή  θα συνεχίσει και θα εντείνει τις προσπάθειες ώστε η έδρα του Οργανισμού για την Ασφάλεια των Δικτύων (ENISA) να παραμείνει στο Ηράκλειο.

Η πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολείου ενισχύει αυτή την προσπάθεια και αποδεικνύει ότι το Ηράκλειο και η Κρήτη έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε η στρατηγική επιλογή για την έδρα του Οργανισμού να υφίσταται και μετά το 2020.