Η Βουλγαρία πρέπει να καλύψει το κενό μεταξύ ρητορικής και πραγματικότητας αναφέρει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά από εξέταση της τρίτης περιοδικής έκθεσης για τη χώρα που αφορά την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR).

Η Επιτροπή, σύμφωνα με το Sofia News Agency, επισημαίνει ότι υπάρχει μια σειρά ζητημάτων που δημιουργούν ανησυχίες, από θέματα συστηματικής φύσης, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, μέχρι κάποια λεπτομερή ουσιαστικής σημασίας σημεία.

Mεταξύ άλλων, η Επιτροπή σημειώνει ότι συστάσεις άλλων οργάνων του ΟΗΕ δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί, όπως της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων και της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Παιδιών.

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει επίσης τις αναφορές περί χρήσης γλώσσας μίσους με φυλετικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο ανησυχητικές και τονίζει ότι σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών είναι ανεπαρκής. Επιπλέον εκφράζει την ανησυχία της για μειονοτικές ομάδες οι οποίες υφίστανται διακρίσεις.