Το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο 27-29 Μαΐου 2016 το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές».

Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://sece.gr/9thconference/ καθώς και στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης: http://www.edc.uoc.gr/ptpe 

Επικοινωνία: Μιχαήλ Καλογιαννάκης, [email protected]  Συντονιστής 9ου Συνεδρίου, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδεσης

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.