Απορρίπτει με απόφασή της το προσχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Όπως αναφέρεται στην απόφασή της με υπ’ αριθμ. 321/13-7-2011, η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης διαπιστώνει τα ακόλουθα για το πρόσφατα δημοσιοποιηθέν «Προσχέδιο Νόμου» για τα ΑΕΙ:

-Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο χρειάζεται βελτιώσεις και αλλαγές. Ατυχώς το Προσχέδιο δεν βελτιώνει αλλά επιδεινώνει την κατάσταση των πανεπιστημίων και δεν είναι αποτέλεσμα της μέχρι τώρα εμπειρίας της λειτουργίας τους.

Το Προσχέδιο καταργεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων με τη δημιουργία του Συμβουλίου το οποίο συνίσταται από 7 εσωτερικούς καθηγητές εκλεγμένους από τα μέλη ΔΕΠ, 7 εξωτερικούς εκλεγμένους από τους εσωτερικούς και 1 εκλεγμένο φοιτητή. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι εξωτερικός. Ολες οι ουσιαστικές αποφάσεις οικονομικές και διοικητικές λαμβάνονται από το Συμβούλιο. Οι διορισμένοι από το Συμβούλιο, πρυτάνεις και κοσμήτορες καθώς και η Σύγκλητος έχουν κυρίως γνωμοδοτικές δικαιοδοσίες. Το πανεπιστήμιο δηλαδή διοικείται κυρίως από μέλη που έχουν επιλεγεί χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες κατά το πρότυπο εταιρειών.
To Συμβούλιο λόγω της δομής του είναι εύκολα χειραγωγήσιμο από πολιτικούς ή εξωπανεπιστημιακούς παράγοντες.

-Εισάγονται ταχύρυθμα προγράμματα σπουδών διετούς και τριετούς διάρκειας. Επομένως η πανεπιστημιακή γνώση υποβιβάζεται σε επιφανειακή κατάρτιση τύπου ΙΕΚ και τα Πανεπιστήμια ανάγονται σε γραμμή παραγωγής ημιμαθών.

-Καταργούνται τα Τμήματα που οριοθετούν τα αντικείμενα σπουδών όπως γίνεται σε όλα τα Πανεπιστήμια διεθνώς.

-Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων με ακαδημαϊκά κριτήρια είναι απαραίτητη. Στο Προσχέδιο όμως εισάγονται κριτήρια δεικτών, μεταξύ των οποίων και δείκτες αγοράς, για την αξιολόγηση καθηγητών και ακαδημαϊκών μονάδων και για τη χρηματοδότηση και μισθοδοσία.
Πολλοί από τους δείκτες μετρούν με αριθμούς πράγματα που εκφράζονται μόνο λεκτικά και έτσι προωθούν τη μετριότητα και τη συναλλαγή αντί την αριστεία. Οι περισσότεροι από τους γίγαντες της επιστήμης και της Τέχνης θα αποτύγχαναν πλήρως σε ένα τέτοιο σύστημα αξιολόγησης.

Καταλήγοντας η Σύγκλητος "ανησυχεί βαθύτατα για το μέλλον του ελληνικού Πανεπιστημίου και προβληματίζεται έντονα για το ποιοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό.

Η Σύγκλητος απορρίπτει το προσχέδιο το οποίο, κατά την άποψή του, αποδομεί εκ βάθρων το δημόσιο Πανεπιστήμιο και το μετατρέπει σε Πανεπιστήμιο Α.Ε".