Ξεκίνησε η λειτουργία και ο σχεδιασμός των νέων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Σκοπός των εν λόγω Επιτροπών, είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τους διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή των καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Δ/νσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον ΟΣΚ των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Η διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ασκείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Κοτζαμιχάλης ενώ αντίστοιχα, η διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο το Δημοτικό Σύμβουλο Χαράλαμπο Βογιατζόγλου.