Με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, μεταναστευτικών ομάδων και δημοτικών συμβούλων πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λότζια, η πρώτη συνάντηση της τρίτης θητείας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Ηρακλείου,

Αποφασίστηκε και προγραμματίστηκε άμεσα δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με παράσταση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων στα τοπικά διαμερίσματα και στις περιφερειακές ενότητες.

Μέσα από τοποθετήσεις όλων και διάλογο, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα εξής:

  • Είναι σημαντικό να λειτουργήσει άμεσα το Γραφείο Ασύλου και στην Κρήτη. Χρειάζεται να ξεπεραστεί το θέμα της στέγασής του.
  • Είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης για άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στις κατά τόπους υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (έως σήμερα οι ενδιαφερόμενοι μεταβαίνουν στο Υπουργείο Εσωτερικών).
  • Είναι σημαντικό να ασκηθεί πίεση σε όλους τους αρμόδιους φορείς για τη λήψη επιπλέον μέτρων υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και των λοιπών μεταναστών, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής και των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων.