Εξήντα θέσεις θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΧ.

Πρόκειται για θέσεις Δ.Ε. και Υ.Ε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων από μόνιμους εργαζομένους η ΔΕΥΑΧ θα εξοικονομήσει περίπου 380.000 ευρώ από έργα που μέχρι σήμερα καλύπτονται από ιδιώτη εργολάβο, ενώ με την προκήρυξη των θέσεων αυτών η επιχείρηση δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε προσλήψεις συμβασιούχων

Οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ είναι

• 3 Εργοδηγούς Δομικών Έργων ΔΕ
• 13 Διοικητικούς ΔΕ
• 8 Τεχν. Υπαλλήλους ΔΕ
• 4 Τεχν. Οικοδόμους ΔΕ
• 1 Τεχν. Πλακόστρωσης ΔΕ
• 5 Ηλεκτρολόγους ΔΕ
• 2 Μηχανοτεχνίτες ΔΕ
• 3 Χειριστές Μηχαν. Έργου ΔΕ
• 4 Χειριστές Αποφρακτ. ΔΕ
• 3 Οδηγούς Φορτηγών ΔΕ
• 13 Εργάτες ΥΕ
• 1 Καθαρίστρια ΥΕ