Την πρόταση του δήμου Χανίων για την δημιουργία χώρου πρασίνου, χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο, έκανε δεκτό το ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του προγραμματισμού και εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων του υπουργείου Περιβάλλοντος.

«Πρόκειται για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας του ΥΠΕΚΑ που άρχισε τον περασμένο Ιούλιο με την απελευθέρωση των πρώτων χώρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που επεκτείνεται τώρα σε πολλές περισσότερες περιοχές σε όλη τη χώρα. Προωθούμε την αναβάθμιση της ζωής στην πόλη, προσφέροντας ανάσα σε υποβαθμισμένες περιοχές, που είναι επιβαρυμένες από την πυκνή δόμηση ή υποφέρουν από την έλλειψη ανοιχτών και πράσινων χώρων», υπογραμμίζει η Τίνα Μπιρμπίλη.

Μετά την ψήφιση νόμου  που όριζε ότι τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τα πρόστιμα των αυθαιρεσιών θα διατεθούν για να συμβάλλουν στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί στο περιβάλλον, όπως με αστικές αναπλάσεις και με την απόκτηση χώρων πράσινου, το ΥΠΕΚΑ, ζήτησε από όλους τους δήμους της χώρας να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, βάσει του προγραμματισμού εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών.

Ζητήθηκε, επίσης, η πρόταση να συνοδεύεται από συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία και προτεραιότητες για την απαλλοτρίωση των χώρων, ανάλογα με την πολεοδομική σημασία τους στην οργάνωση και λειτουργία της κάθε πόλης και ανάλογα με το στάδιο των διαδικασιών της απαλλοτρίωσης.

Ο δήμος Χανίων ανταποκρίθηκε άμεσα, αποστέλλοντας στοιχεία για την ένταξη συγκεκριμένου χώρου στα γεωγραφικά όρια του πρώην δήμου Ελ.Βενιζέλου, καθώς και των ποσών που θα χρειαστούν για την απαλλοτρίωσή τους.


Από την εξέταση των  αιτημάτων που στάλθηκαν στο ΥΠΕΚΑ και αφού αξιολογήθηκαν όλα τα στοιχεία, προέκυψε  «ωριμότητα» για την υλοποίηση  απαλλοτριώσεις στην προαναφερθείσα περιοχή του Δήμου Χανίων.