Το Πολυτεχνείο Κρήτης διοργανώνει την ετήσια τελετή απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης και διδακτορικών διπλωμάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 11:00 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας τελετής, πρόκειται να απονεμηθούν συνολικά 129 διπλώματα: 19 από το Γενικό Τμήμα, 36 από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 13 από το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 25 από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και 36 από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Η προσέλευση για το κοινό είναι μέχρι τις 10:30