Ολοκληρώθηκαν, από το Συνήγορο του Καταναλωτή, οι διαδικασίες (ηλεκτρονικής) εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τις δύο πρώτες υποθέσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Και οι δύο υποθέσεις, μια εγχώρια και μια διασυνοριακή, επιλύθηκαν υπέρ του καταναλωτή και σε κάτι λιγότερο από 60 ημέρες.

Αυτό γνωστοποίησε με δήλωσή της η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Αθηνά Κοντογιάννη, με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος, μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, με αφορμή το σημερινό εορτασμό, υπενθυμίζει σε καταναλωτές και προμηθευτές την δυνατότητα της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, η οποία βασίζεται στη λειτουργία Ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης (πλατφόρμας Η.Ε.Δ.).

Μέσω αυτής της πλατφόρμας, Ευρωπαίοι καταναλωτές και προμηθευτές επιλύουν διαδικτυακά διαφορές που ανακύπτουν από ηλεκτρονικές αγορές εντός της Ένωσης, με απλές, γρήγορες και δωρεάν, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, διαδικασίες, και κυρίως, χωρίς την προσφυγή στο δικαστήριο.

Για την Ελλάδα εθνικό σημείο επαφής έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, το οποίο διευκολύνει και καθοδηγεί καταναλωτές και προμηθευτές απαντώντας ηλεκτρονικά σε σχετικά ερωτήματα. 

Οι πιστοποιημένοι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Ε.Ε.Δ.) που διαμεσολαβούν ηλεκτρονικά είναι δύο: η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» που καλύπτει όλους τους εμπορικούς κλάδους και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον τραπεζικό τομέα.


Η κυρία Κοντογιάννη επεσήμανε σχετικά: «Ήδη πετύχαμε την ηλεκτρονική εξωδικαστική επίλυση των δύο πρώτων υποθέσεων ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, η οποία, μάλιστα, ολοκληρώθηκε σε κάτι λιγότερο από 60 ημέρες. Και οι δύο υποθέσεις, μια εγχώρια και μια διασυνοριακή, επιλύθηκαν υπέρ του καταναλωτή. 

Οι διαδικασίες (ηλεκτρονικής) εξωδικαστικής επίλυσης ενισχύουν το αίσθημα εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διότι, και αν ακόμη δημιουργηθεί πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: 

Η διαφορά θα υποβληθεί προς επίλυση σε ανεξάρτητο φορέα, με φιλικές, απλές και κυρίως υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαδικασίες, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα από την εμπλοκή στα δικαστήρια.
 
Ειδικά ο Έλληνας καταναλωτής, με κριτήριο τον βαθμό εμπιστοσύνης του στις εξ αποστάσεως συμβάσεις, βρίσκεται στην τρίτη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ. 

Έχει, όμως, μεγάλη σημασία και για ηλεκτρονικά καταστήματα που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας και εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία, υποστηρίζοντας τις διαδικασίες αυτές και δηλώνοντάς το εκ των προτέρων στους καταναλωτές, αυξάνουν την αξιοπιστία τους αποκτούν πρόσθετη προοπτική προσέλκυσης πελατών στην τεράστια ενιαία αγορά».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών και τις υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας: www.eccgreece.gr, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Καταναλωτή: www.synigoroskatanaloti.gr.