Στην έγκριση 763 θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Δήμων όλης της χώρας προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών. 

Σε επίπεδο Κρήτης, η απόφαση αφορά στο άνοιγμα 9 θέσεων σε δήμος των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Πρόκειται για οκτάμηνες συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις στην Κρήτη κατανέμονται ως εξής:

Δείτε εδώ και εδώ  τις δύο αποφάσεις με τις 763 θέσεις και ποιους Δήμους αφορούν.