Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 13/05/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης. 

Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για αποδοχή α) της δωρεάν παραχώρησης του χώρου τοπικού ιδιωτικού κτηνιατρείου β) της εθελοντικής παροχής υπηρεσίας για στείρωση, σήμανση και καταγραφή αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ορισμό υπευθύνου για την καταχώρηση των στειρωμένων και σεσημασμένων ζώων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων γ) σύνταξης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ εμπλεκομένων φορέων για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ στον Δήμο Πλατανιά για τα σχολικά έτη 2016 – 2017 & 2017 – 2018
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Βασιλόπουλου, Δ.Ε.Κολυμβαρίου», Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας, Δ.Ε.Κολυμβαρίου», Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων  Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις τ.κ. Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακόπετρου του Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Κατάρτιση Μητρώων γεννηθέντων το έτος 2015 – σύσταση επιτροπής 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά ως συνδιοργανωτής σε αθλητικές εκδηλώσεις για τα «68α Βενιζέλεια» και ψήφιση πίστωσης 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά