Το Μουσικό Σχολείο Θερίσου-Χανίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής αιτήσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην Α’ Τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-17. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Θερίσου-Χανίων (Φρούδια Χαλέπας) κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου. Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2016, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή.

Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2016-2017 θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του σχολείου την Πέμπτη 16 Ιουνίου (αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 – τις εργάσιμες ημέρες).

Η προκήρυξη με αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, καθώς και η αίτηση συμμετοχής υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Σχολείου (http://www.chaniamousiko.gr)