Σε… νερο-ιστορίες ταξίδεψαν με τη φαντασία τους οι μαθητές της Γ’ και της Δ’ τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου την Τετάρτη 11 Μαΐου.

Στο σχολείο βρέθηκαν το στέλεχος της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Δήμητρα Καμπέλη και η εκπαιδευτικός Ελένη Μπετεινάκη, δύο εκ των συγγραφέων του βιβλίου «Τα κάναμε θάλασσα… (τα παραμύθια)», το οποίο εκδόθηκε και  διανέμεται από το Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιώτικης Ελλάδας «Νήσων Περίπλους».

Το βιβλίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΓΤΑΑ), στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013- Προσέγγιση LEADER και ειδικότερα από το Μέτρο 421 Διατοπική Συνεργασία "Νήσων Περίπλους: Ο πολιτισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας". 

Οι δύο συγγραφείς αφηγήθηκαν ιστορίες στους μικρούς μαθητές, συζήτησαν μαζί τους για τη συγγραφή ενός βιβλίου και στη συνέχεια, μέσα από παιχνίδι, έκαναν ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Οι δασκάλες των τεσσάρων τμημάτων είχαν προετοιμάσει τα παιδιά, τα οποία παρουσίασαν δικές τους ιστορίες, ποιήματα και ζωγραφιές, με θέμα το νερό. Σε κάθε μαθητή και μαθήτρια δόθηκε από ένα βιβλίο, προσφορά του Δικτύου «Νήσων Περίπλους».

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου προχώρησαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης, με την πεποίθηση ότι το σχολείο πρέπει να είναι ανοικτό σε πολλαπλές δράσεις, προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν πιο ελκυστική η διαδικασία της μάθησης για τα παιδιά.