Πολλές φορές έχουμε πει ότι σημασία στον Τουρισμό δεν έχει μόνο η ποσότητα αλλά και η ποιότητα.

Έτσι,τις τελευταίες μέρες, στην Κρήτη παραθερίζουν όπως μαθαίνουμε ένα γκρουπ (VIP)επισκεπτών από την Εσθονία που μπορεί να μην κατατάσεται στην κατηγορία των πολυάριθμων γκρουπ, αλλά όπως πληροφορούμαστε είναι υψηλού οικονομικού επιπέδου(...)

Ευχόμαστε να ακολουθήσουν κι άλλα.

Ναυτ.Π.