Μετά την πολύμηνη διακοπή λόγω μη λειτουργίας του εργοστασίου ανακύκλωσης, ξεκινάει  την Πέμπτη 19 Μαϊου 2016, από τα κεντρικά δημοτικά διαμερίσματα Καστελλίου, θραψανού και Αρκαλοχωρίου το  πρόγραμμα  της Ανακύκλωσης.

Η αποκομιδή των απορριμμάτων προς Ανακύκλωση, θα γίνεται κάθε ΠΕΜΠΤΗ.

Οι δημότες  πρέπει να τοποθετούν μόνο  τα  ανακυκλούμενα  υλικά στους ειδικούς «μπλε κάδους», δηλαδή, αλουμίνιο, σίδερο, χαρτί, γυαλί, και  πλαστικό.

Παρακαλούμε  όλους  τους  δημότες,  συνειδητοποιώντας την χρησιμότητα της  Ανακύκλωσης  και  τις  θετικές  επιπτώσεις  τόσο  στην  οικονομία όσο και στο Περιβάλλον, να  αγκαλιάσουν  αυτήν την προσπάθεια και να συμβάλλουν με την δράση τους και την συμπεριφορά τους, στην σωστή, εύρυθμη και αποτελεσματική  λειτουργία  του Προγράμματος της Ανακύκλωσης.