Τομέας δράσης τουρισμού ιδρύεται στην ΝΟ.Δ.Ε Χανίων.

Πρόκειται για έναν θεματικό τομέα δράσης που δημιουργείται για πρώτη φορά στη ΝΟ.Δ.Ε.

Υπεύθυνος του τομέα ορίστηκε ο κ. Χρήστος Πενθερουδάκης