Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων περιλαμβάνει μια διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης με τη κοινωνία και τους φορείς που την εκπροσωπούν.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις Αρχάνες (28-1-2011) μεταξύ του Δημάρχου Αρχανών- Αστερουσίων, κου Ρούσσου Κυπριωτάκη και των εκπροσώπων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, κο Χαράλαμπο Ροδόπουλο (Γενικό Γραμματέα) και κο Γεώργιο Αγιομυριανάκη (Κοσμήτορα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών).

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι κοι Δημήτρης Χρονάκης και Εμμανουήλ Βλαχάκης , οι εκπρόσωποι παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου κοι Νίκος Δρακάκης και Γεώργιος Επιτροπάκης, τα Προεδρεία των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Αρχανών καθώς και στελέχη του Δήμου.

Η απόλυτη ταύτιση των θέσεων μας για την ισχυροποίηση του ρόλου του Ε.Α.Π και η κοινή πεποίθηση ότι η συνεργασία μας μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στη τοπική κοινωνία, θέτουν ένα συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο για τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων που περιλαμβάνει:

• Την αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Ε.Α.Π στις Αρχάνες και τη λειτουργία του ως παράρτημα, γεγονός που θα επιτρέψει την ανάπτυξη του ως εκπαιδευτική Δομή –αναφορά σε επίπεδο Κρήτης

• Την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού του

• Την αύξηση του αριθμού προγραμμάτων σπουδών και την ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων

• Την ανάπτυξη κοινών με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση δράσεων επιμορφωτικού χαρακτήρα με κύκλους ανοικτών Σεμιναρίων προκειμένου η τοπική κοινωνία να αποκτήσει πρόσβαση στην επιστημονική γνώση

Το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται συνάντηση με όλους τους φορείς και συλλόγους της κοινωνίας των Αρχανών, προκειμένου να αποφασισθεί το πλαίσιο συνεργασίας με το Ε.Α.Π και να καταρτισθεί η ομάδα εργασίας που θα αναλάβει να προωθήσει τα παραπάνω αιτήματα.