Η Aντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης  σε συνεργασία με την ομάδα ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ (υπεύθυνος Ιατρός κ. Τζανάκης Νικόλαος) στα πλαίσια δράσεων για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, θα πραγματοποιήσουν δωρεάν σπιρομετρήσεις και πνευμονολογικός έλεγχος στο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Πόρου οδός Βουρδουμπάδων 12  σήμερα από τις 9:00 μέχρι τις 13:00.