Στο 4,58% διαμορφώθηκε η απόδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1,25 δισ.ευρώ, που δημοπράτησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 21 Ιουνίου η απόδοση είχε διαμορφωθεί σε 4,62%.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1,250 δισεκατομμυρίων Ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,58% ενώ συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 3,845 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,08 φορές.