Ημερίδα παρουσίασης «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της ΕΕΚ/ Μαθητείας», πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στην αίθουσα Καστελλάκη, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, οδός Κορωναίου 9.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

11.30-12.00 Χαιρετισμοί

·                   Μανώλης Αλιφιεράκης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

·                   Γιώργος Μουστάκας Διευθυντής ΕΕ Τεχνικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ

12.00 - 12.15        «Παρουσίαση πρωτοβουλίας επαγγελματικής κατάρτισης - μαθητείας στο Ηράκλειο» Κατερίνα Κωστάκη, Τομεάρχης μηχανολογικού τομέα  1ου ΕΚ Ηρακλείου

12.15 - 13.00  «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της ΕΕΚ/ Μαθητείας», Ηρακλής Πλιάκης  Σύμβουλος Γεν. Γραμματέα ΥΠΠΕΘ

13.00 - 13.30  «Εμπειρίες από την συνεργασία των φορέων για την υλοποίηση του προγράμματος μαθητείας στο Ηράκλειο»

·        Γιάννης Τζωρτζάκης, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Τεχνολογικής εκπαίδευσης

·        Γιώργος Μανουσάκης, Υπεύθυνος εθελοντισμού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ΕΒΕΗ

·        Γιώργος Μανατάκης, Διευθυντής 1ου ΕΚ Ηρακλείου

·        Μιχάλης Καθαράκης, Διευθυντής ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

·        Γιώργος Καρουζάκης, Αντιπρόεδρος ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου Επιχειρηματίας

 

13.30 – 13.45  «Ανακοίνωση έναρξης διαδικασιών οργάνωσης και υλοποίησης προγράμματος μαθητείας στο Ηράκλειο», Ηρακλής Πλιάκης  Σύμβουλος Γεν. Γραμματέα ΥΠΠΕΘ