Συνάντηση Περιφερειαρχών με την αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου για θέματα Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής

Την συνδρομή-υποστήριξη των Περιφερειών της χώρας για την λειτουργία του Εθνικού μηχανισμού παρακολούθησης κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής ζήτησε η αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας Θεανώ Φωτίου σε συνάντηση της σήμερα στο Υπουργείο με τους Περιφερειάρχες.

Στην συνάντηση όπου ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, η κα. Φωτίου παρουσίασε το πώς θα λειτουργήσει ο εθνικός μηχανισμός παρακολούθησης και πως το Υπουργείο Εργασίας θα συνεργάζεται με τα Κέντρα Κοινότητας που θα δημιουργηθούν σε κάθε δήμο αλλά και με το Περιφερειακό Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Συνοχής και Κοινωνικής ένταξης που θα λειτουργήσει σύντομα σε κάθε Περιφέρεια. Όπως αναφέρθηκε ο μηχανισμός δημιουργείται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνικής ένταξης και ως εκ τούτου πρέπει να συνεργάζεται και να συνεπικουρείται και από τις Περιφερειακές Στρατηγικές.

Στη σημερινή συνάντηση των Περιφερειαρχών ήταν παρόντα και στελέχη των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, των Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας και από την Περιφέρεια Κρήτης η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μαρία Κασωτάκη και ο διευθυντής Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης Σπύρος Επιτροπάκης.