Από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αρωγής του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων θα αρχίσει την προσεχή Τρίτη και οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος Παιδικής Προστασίας μπορούν να το εισπράξουν κατ΄ οίκον.

Σε περίπτωση απουσίας τους μπορούν με την ειδοποίηση και το σώμα της επιταγής που θα παραλάβουν σε φάκελο ,να πληρωθούν το συντομότερο δυνατό από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο της Ελλάδος.

Το σύνολο των επιδομάτων ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (3.456.509,53)

Σημείωση: Οποιαδήποτε απώλεια επιταγής που οφείλεται αποκλειστικά στους Ταχυδρόμους αρμόδια Υπηρεσία για τη διευθέτηση των θεμάτων είναι τα ΕΛΤΑ.