Το ζήτημα της ακρίβειας στα τρόφιμα, που ταλανίζει τους Έλληνες καταναλωτές, έθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Γραπτή Ερώτηση που κατέθεσε στις 29/6/2016 ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Νότης Μαριάς.

Στην Ερώτησή του, ο Νότης Μαριάς επισημαίνει ότι «Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, παρότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντική αγροτική οικονομία εντός της Ε.Ε., εντούτοις στη χώρα το 2015 τα τρόφιμα ήταν ακριβότερα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στις περισσότερες κατηγορίες βασικών ειδών διατροφής».

Όπως εξήγησε, «Αυτό συμβαίνει καθώς η Ελλάδα γνώρισε, λόγω μνημονίου, έξι συναπτά χρόνια ύφεσης, με στρατιές ανέργων και φτωχών και απώλεια του 25% του ΑΕΠ της». Ταυτόχρονα, συνέχισε, «Ενώ το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα στη χώρα είναι χαμηλότερο του 60% της Ε.Ε., τα γαλακτοκομικά και αυγά είναι ακριβότερα κατά 31% από τον μέσο κοινοτικό όρο, καθιστώντας  την Ελλάδα τη δεύτερη ακριβότερη χώρα στην Ένωση σε αυτή την κατηγορία προϊόντων». Επίσης «Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι τιμές για το ψωμί και τα δημητριακά που αποτελούν βασικά διατροφικά προϊόντα, με την Ελλάδα να είναι κατά 14% ακριβότερη σε σύγκριση με τον μέσο κοινοτικό όρο».

Όπως διευκρινίζει ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, «Η ακρίβεια αυτή οφείλεται στην υψηλή φορολογία, με τον Φ.Π.Α. να φτάνει  στα ύψη για τα περισσότερα προαναφερθέντα προϊόντα δημιουργώντας πρόβλημα επισιτιστικής ασφάλειας για μεγάλη μερίδα πολιτών και ενθαρρύνοντας την φοροδιαφυγή».

Εν κατακλείδι, καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές, να λάβει μέτρα προκειμένου «να συμβάλλει στη δραστική μείωση της ακρίβειας στα τρόφιμα στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής μηδενικού ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής».