Σε συνέχεια της τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΗ, του δημάρχου Βιάννου και των τριών βουλευτών Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, η αρμόδια Διεύθυνση Πωλήσεων της ΔΕΗ έχει αποστείλει επιστολή στο Δήμο Βιάννου, η οποία κοινοποιείται μεταξύ άλλων και σε όλους τους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, με τίτλο «Ρύθμιση εξόφλησης οφειλών Δήμου Βιάννου Νομού Ηρακλείου», με την οποία ενημερώνει και τυπικά για την έγκριση του αιτήματος του Δήμου Βιάννου σχετικά με την αποδοχή της πρότασης του Δήμου για τη διευθέτηση της οφειλής προς τη ΔΕΗ ύψους 1.351.439 ευρώ.