Τις έντονες διαφωνίες του για τη θεσμοθέτηση εκ μέρους της ΕΕ νέων ορίων εκπομπών των αγροτικών μηχανημάτων που θα οδηγήσουν σε νέα χαράτσια κατά των Ελλήνων αγροτών εξέφρασε μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 4/7/2016  ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς, κατά τη συζήτηση αναφορικά «με τα όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα.»

Όπως επισήμανε ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής «αναμφίβολα η βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών είναι να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές αερίων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να θεσπιστούν αυστηρά ανώτερα όρια. Ωστόσο, η νομοθεσία της Ένωσης, τηρώντας πάντα τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, δεν μπορεί να είναι ομοιόμορφη για όλα τα κράτη μέλη. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας, αλλά και η συμμετοχή της, ιστορικά, στις εκπομπές αερίων.»

Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε: «Δεν γίνεται η Γερμανία με αυτοκινητοβιομηχανίες, που αποδεδειγμένα δεν σέβονται την κείμενη νομοθεσία και εξαπατούν τους καταναλωτές, να επιβαρύνεται όσο επιβαρύνονται και μικρότερες χώρες, όπως η Ελλάδα. Έτσι, η αρχή της ιστορικής συμμετοχής στις εκπομπές αερίων οφείλει να διέπει την κοινοτική νομοθεσία και όσον αφορά τα όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα.»

Ο Νότης Μαριάς κατέληξε: «Επιπρόσθετα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολύ σοβαρά οι οικονομικές πραγματικότητες της κάθε χώρας και ιδιαίτερα του τομέα παραγωγής. Δεν γίνεται να ζητούμε προσαρμογή των Ελλήνων αγροτών στα νέα όρια εκπομπών των αγροτικών μηχανημάτων, από τη μια μεριά, και από την άλλη, ταυτόχρονα, να υπόκεινται σε βίαιη φορομπηχτική πολιτική, λόγω των μνημονίων.»