Συνεδριάζει  στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:55, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 47 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:
    
Προτάσεις – ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων.  

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη συντήρηση της Διαδημοτικής Πλατφόρμας Προώθησης στην Απασχόληση (απόφαση 381/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Έγκριση Τελών Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 417/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) λυόμενων αιθουσών σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 465/216 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων τρέχοντος οικονομικού έτους 2016, λόγω αλλαγής ΦΠΑ σε 24% (απόφαση 466/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2016 για την ενίσχυση του ΚΑ 30-6265.002  (απόφαση 467/216 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (απόφαση 468/216 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας  (απόφαση 470/216 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό Πρατήριο Καυσίμων. (απόφαση 471/216 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (απόφαση 472/216 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού με την εγγραφή νέου Κ.Α με τίτλο ''KATAΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ 2016'' (απόφαση 473/216 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2016 με την εγγραφή νέου Κ.Α με τίτλο '' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Χ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ''  (απόφαση 474/216 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Έγκριση Τελών Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 417/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για την βελτίωση – επισκευή συντήρηση του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων.

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2016.

⦁    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας δύο ψηφιακών καταγραφέων ήχου δημοσιογραφικού τύπου και ακουστικών για την κάλυψη των αναγκών ηχογράφησης των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπή και της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.

⦁    Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

⦁    Επιστροφές χρημάτων.

⦁    Έγκριση του αριθμ. 1/2016 Πρακτικού της Επιτροπής  του άρθρου 32 Ν. 1080/80.

⦁    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 για το έργο «Κατασκευή ανοικτής επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της οδού μπροστά από τον καταυλισμό των Ρομά».

⦁    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου Αυτεπιστασίας «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων».

⦁    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ανοικτού πολιτιστικού κέντρου οικισμού Συλλάμου».

⦁    Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. και 1ου Τακτοποιητικού του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Λουδοβίκου Παστέρ στο Δήμο Ηρακλείου».

⦁    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συνδυαστικές κατασκευές (κιόσκια – πέργκολες) δικτύου δυτικού παραλιακού μετώπου Ηρακλείου από Τάλως έως Γιόφυρο».

⦁    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ¨Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».

⦁    Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση 23ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου στις οδούς Λασαίας & Αυλώνος (Θέρισσος).

⦁    Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων  (4) λυόμενων αιθουσών σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου».

⦁    Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατειών Αγ. Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου και πρώην δημοτικού σχολείου και διαμόρφωση οδών με κυβόλιθους εντός του οικισμού Κερασίου Δημ. Διαμ. Παλιανής.

⦁    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αναλήψεως και δικτύου πεζοδρόμων.

⦁    Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου Ηρακλείου στο δίκτυο ΡΟΜ «Πανελλαδικό Δίκτυο Ο.Τ.Α. για την υποστήριξη των Ελλήνων τσιγγάνων»,  ύστερα από την ανάδειξη της νέας Δημοτικής Αρχής.

⦁    Έγκριση για συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στη Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Κρήτη 2014 – 2020», Α.Π. 5: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της φτώχιας στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δράση 9.iv.2 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», ως τελικός δικαιούχος  για την δράση «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου».

⦁    Δωρεά βιβλίων στους εθελοντές καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

⦁    Αναθεώρηση και επέκταση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου (απόφαση 26/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Κανονισμός Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ηρακλείου, μετά τη δημόσια διαβούλευση και την τρίμηνη πιλοτική εφαρμογή (απόφαση 39/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Έγκριση θέσεων περιπτέρων προς δημοπράτηση (απόφαση 47/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας 1/2016 που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης μας (λήξη δημόσιας διαβούλευσης) – (απόφαση 48/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης Παλιάς Πόλης (απόφαση 51/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Χώρος προσωρινής στάσης για τα τουριστικά λεωφορεία επί της οδού Αγ. Μηνά (απόφαση 52/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Έγκριση προμήθειας αναλώσιμων ειδών με νέο ΦΠΑ για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου.     

⦁    Έγκριση εκτέλεσης εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κ.Χ. Πρασίνου» .

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας μικρών εργαλείων χειρός.

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για την περίφραξη αμαξοστασίου του Δήμου.

⦁    Έγκριση παράτασης για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων – μηχανημάτων και δίκυκλων του Δήμου Ηρακλείου.

⦁    Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

⦁    Εκδόσεις αφιερωμένες στο «Έτος Νίκου Καζαντζάκη».

⦁    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του 52ου 2/θέσιου νηπιαγωγείου Ηρακλείου.

⦁    Παράταση παραχώρησης χώρου στην Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Νέας Αλικαρνασσού επί της οδού Ι. Προκοπίδη.

⦁    Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών Αγορών.