Από τον ΟΑΕΔ και την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χανίων  ανακοινώνεται, ότι κατά το σχολικό έτος 2016-17 θα εισαχθούν 132 μαθητές και μαθήτριες, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 6 ειδικότητες, με ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.

1.    Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
2.    Μαγειρικής Τέχνης
3.    Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων
4.    Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
5.    Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
6.    Eγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών έργων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης  Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1993-2000.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από μέχρι  31-8-2015 στη Γραμματεία της Ε.ΠΑΣ  ΧΑΝΙΩΝ του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στην ΕΠΑΣ Χανίων (Ταυρωνίτης Δήμου Πλατανιά, τηλ.2824022314)