Η Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης Δήμου Χερσονήσου θα πραγματοποιήσει εκδήλωση για την «Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου για τον Οργανισμό Διαχείρισης Προορισμού του Δήμου Χερσονήσου», την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016,  και ώρα προσέλευσης 09.00 προς έναρξη στις 09.30 στο Συνεδριακό Χώρο του ξενοδοχείου Grand Hotel Holiday Resort, στην περιοχή της Σταλίδας του Δήμου Χερσονήσου.  

Η σύσταση DMO του Δήμου Χερσονήσου και η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Χερσονήσου μέσα από την υλοποίηση ενός πλάνου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής της περιοχής καθώς και στην ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον ιδιωτικό τομέα και συμβολή στην προσαρμογή των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων του προορισμού του Δήμου Χερσονήσου στις σύγχρονες εξελίξεις και στις απαιτήσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς μέσα από τη λειτουργία τοπικού οργανισμού διαχείρισης προορισμού. 

Επιπρόσθετα ενισχύεται ο ρόλος του προορισμού έναντι των υπολοίπων φορέων και την εδραίωση της σύμπραξης των όμορων Δήμων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού κλάδου καθώς και η αναβάθμιση της παρουσίας του προορισμού του Δήμου Χερσονήσου στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από αυτό στόχος είναι ο DMO του Δήμου Χερσονήσου να αποτελέσει το συντονιστικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων φορέων προς την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του προορισμού, τη δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης και την υποστήριξη της τουριστικής δραστηριότητας με όρους βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.