Μειωμένο κατά 8% τον μήνα Ιούνιο του 2011 ήταν το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης για το ΙΚΑ, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η φαρμακευτική δαπάνη του Ιουνίου διαμορφώθηκε στο ποσό των 128.300.000€, ενώ η αντίστοιχη του περασμένου Ιουνίου ήταν 139.395.000 ευρώ.

Η συνεχής μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης σχετίζεται με την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου των συνταγών με τη διαδικασία της σάρωσης. Η αντίστοιχη φαρμακευτική δαπάνη του Ιουνίου 2009, όπου δεν εφαρμοζόταν η παραπάνω διαδικασία, ήταν 188.574.613€, συνεπώς υπάρχει μείωση κατά 32%, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011.