Το ΣτΕ, με απόφασή του, περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δικαστική δυνατότητα φορολογούμενων αν αναστείλουν την καταβολή οφειλής, λόγω της ζημίας που θα υποστεί. Λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος, το Συμβούλιο της Επικρατείας (Επιτροπή ναστολών -Ολομέλεια) εισήγαγε σε «πρότυπη» δίκη με διαδικασίες εξπρές την υπόθεση ώστε να αποφανθεί και έτσι η απόφαση να αποτελέσει τον «πιλότο» πάνω στον οποίο θα κινούνται τα υπόλοιπα δικαστήρια.

Ήδη η κυβέρνηση με τον ν.3900/10 είχε προχωρήσει στην αυστηροποίηση της σχετικής διάταξης ώστε να αναχαιτίσει το κύμα των αναστολών. Ειδικότερα, για να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής, πρέπει ο φορολογούμενος οφειλέτης να αποδείξει ότι από τον καταλογισμό της οφειλής (ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, πλειστηριασμός κ.λπ.) που έγινε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκαλείται σε βάρος του «ανεπανόρθωτη» και όχι δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη.

Η υπόθεση εισήχθη σε πρότυπη δίκη επειδή ήδη υπήρχαν αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που θεωρούσαν τη ρύθμιση αντισυνταγματική. Η απάντηση όμως του ανωτάτου δικαστηρίου είναι πώς η νομοθετική πρόβλεψη περιορισμού των αναστολών είναι συνταγματική ως «μη θίγουσα τον πυρήνα του δικαιώματος δικαστικής προστασίας», αφού δεν αντιβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 20 και 25 του Συντάγματος, αλλά ούτε περιορίζει δυσανάλογα το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΑ

Οι δικαστές έκριναν πώς όταν ο φορολογούμενος επικαλείται «ανεπανόρθωτη βλάβη» από τη λήψη συγκεκριμένων φορολογικών ή τελωνειακών οικονομικών μέτρων, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί κάποιο ή κάποια από αυτά.

Στο ΣτΕ προσέφυγε συνταξιούχος, πρώην διευθύνων σύμβουλος Ανώνυμης Εταιρείας η οποία δημιούργησε χρέη από Φ.Π.Α. (2006 - 2007) 713.303,3 ευρώ (φόρος 307.524,74 ευρώ, προσαύξηση 312,739 ευρώ και τόκοι 93.039,56 ευρώ) ενώ είχε υποβληθεί και μηνυτήρια αναφορά.

Όπως υποστήριζε δεν ευθύνεται για τα φορολογικά χρέη της Α.Ε., ενώ το σύνολο των απολαβών του για το περασμένο έτος είναι (μαζί με τη γυναίκα του) περίπου 30.000 ευρώ και διαθέτει μονοκατοικία 210 τ.μ. στην Θεσσαλονίκη και μία αποθήκη 170 τ.μ. συνεπώς οποιαδήποτε κατάσχεση ή πλειστηριασμός σε βάρος των ακινήτων θα του προκαλέσει βλάβη ανεπανόρθωτη ή πάντως δυσχερώς επανορθώσιμη.