Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και χρήσεων, όρων και περιορισμών».

Σημαντικότατη εξέλιξη αποτελεί η προώθηση απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο χαρακτηρίζεται ολόκληρος ο ορεινός όγκος των Λευκών Ορέων ως "Εθνικό Πάρκο".

Το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ορίζει επακριβώς τα όρια το Εθνικού Πάρκου (περίπου απο το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης μέχρι το φαράγγι της Ίμπρου), ενώ επίσης στον πυρήνα του παραμένει ο εθνικός δρυμός της Σαμαριάς
ο οποίος χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο η Περιοχή των Λευκών Ορέων τεκμηριωμένα αποτελείται από ένα πλήθος στοιχείων με μοναδικά χαρακτηριστικά το καθένα, σχηματίζοντας συνολικά μία περιοχή απαράμιλλου φυσικού κάλλους και μεγάλης οικολογικής αξίας, τα δε στοιχεία της βιοποικιλότητάς του σε συνδυασμό με τη γεωγραφική του θέση το καθιστούν μοναδικό για πολλούς λόγους.

Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) με την απονομή του European Diploma of Protected Areas (Ευρωπαϊκό Δίπλωμα του Συμβουλίου της Ευρώπης).

Ανήκει στο δίκτυο Αποθεμάτων της Βιόσφαιρας (Biosphere reserve), περιοχών δηλαδή που χαρακτηρίζονται έτσι από το πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών).Το φαράγγι της Σαμαριάς και ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου είναι οι μοναδικές προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδος που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο MAB (πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα).

Έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 με τον κωδικό GR4340014 (Ζώνη Ειδικής Προστασίας: ΖΕΠ).

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος διαμόρφωσε, σε συνέχεια σχετικής συνεργασίας με τον Φορέα Διαχείρισης το σχέδιο Π.Δ. εξετάζοντας τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγκεκριμένη Ε.Π.Μ. της περιοχής, τις διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας και τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη φύση και τη Βιοποικιλότητα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Δευτέρα 22/8/2016 και ώρα 10:00 π.μ.. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου Π.Δ.

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων

Το Φαράγγι της Σαμαριάς γίνεται Εθνικό Παρκο.
Στην ανοικτή Διαβούλευση (opengov) του ΥΠΕΝ έχει εκτεθεί η νέα διαχειριστική λογική που θα διέπει στο εξής, την λειτουργία του.
Η ΕΠΜ, η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, προσαρμοσμένη, περιμένει σχόλια και προτάσεις. 
Διευρύνονται τα όρια του στα όρια της ήδη περιοχής Natura.
Αυτό σημαίνει θεσμικές πρωτοβουλίες που έρχονται σε εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του εναρμονισμού της με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. 
Είναι λοιπόν, πλέον, υπόθεση όλων των Χανιωτών, όλων των Κρητικών, όλων των φορέων του νησιού να  εισφέρουν γνώσεις εμπειρίες και κρίσεις.
Καλούμε την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τους Δήμους, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τους Συλλόγους φοιτητών, τουριστικών πρακτόρων, ξεναγών, γεωργών και κτηνοτρόφων, κατοίκων των όμορων Δήμων και των άλλων περιοχών. 
Καλούμε τους φορείς της γνώσης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καλούμε τους φορείς της εμπειρίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ορειβατικούς συλλόγους, Πολιτική Προστασία, την ΑΝΕΝΔΥΚ, το ΚΤΕΛ και λοιπά.
Όλους τους πολίτες και φορείς που έχουν να εισφέρουν στον αγώνα των ιδεών για το Εθνικό Πάρκο των Λευκών Ορέων, που αλλάζει θεσμικά και ουσιαστικά. 

Τα όρια και οι ζώνες του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων

Αναλυτικότερα χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο (National Park) η περιοχή Λευκά Όρη και Παράκτια Ζώνη, που βρίσκεται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή των Δήμων Σφακίων, Κρυονερίδας, Κεραμίων, Ανατολικού Σελίνου, Θερισού, Μουσουρών, Αρμενών, Φρε. 

 Εντός του Εθνικού Πάρκου, χαρακτηρίζεται Περιοχή Προστασίας της Φύσης, τα όριά της οποίας ταυτίζονται με τα όρια του σημερινού Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

 Εντός του Εθνικού Πάρκου, Ειδικές ζώνες κλιμακωτής προστασίας που είναι οι εξής:
 Ζώνες Κλιμακωτής Προστασίας Α1 που περιλαμβάνουν ορεινές χωρικές ενότητες αλπικά οικοσυστήματα και συγκροτήματα κορυφών:
α) Α1α: Ζώνη Πάχνες
β) Α1β: Ζώνη Γκίγκιλου-Βολακιά
 Ζώνες Α2, που περιλαμβάνουν χωρικές ενότητες των φαραγγιών του νοτιοδυτικού τμήματος:
α) Α2α: Ζώνη Φαραγγιών Τρυπητής και Κλάδου
β) Α2β: Ζώνη Φαραγγιού Ελυγιάς
γ) Α2γ: Ζώνη Φαραγγιού Αγίας Ειρήνης
 Ζώνες Κλιμακωτής Προστασίας Β:
α) Β1: Ζώνη Αράδαινας – Αγίου Ιωάννη
β) Β2: Ζώνη Οροπεδίου Ομαλού
γ) Β3: Ζώνη Αγίας Ρουμέλης
2.3.4. Περιφερειακή Ζώνη Γ:
Η Ζώνη αυτή περιλαμβάνει την υπόλοιπη χερσαία και θαλάσσια περιοχή του εθνικού πάρκου.

Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων και εκτός της Περιοχής Προστασίας της Φύσης διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας.

Στην Περιοχή Προστασίας της Φύσης του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων διαχειριστικός στόχος είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από κάθε δραστηριότητα ή επέμβαση που μπορεί να μεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του με εξαίρεση τις αναγκαίες δραστηριότητες που στοχεύουν στην μη αλλοίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν τη διατήρηση των προστατευταίων αντικειμένων, στην επιστημονική έρευνα και στην άσκηση ήπιων ασχολιών και δραστηριοτήτων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως Πυρήνας του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων.

Η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής ανατίθεται στον υφιστάμενο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ο οποίος και μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων».

Όλο το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την ανακήρυξη όλων των Λευκών Ορέων ως «Εθνικό Πάρκο» έχει δημοσιευθεί στο http://www.opengov.gr/