Απόφαση για το εάν το σχέδιο διευθέτησης του ελληνικού χρέους συνιστά πιστωτικό γεγονός θα λάβει την Παρασκευή η Διεθνής Ένωση Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA), η οποία είναι και αρμόδια για να γνωμοδοτήσει για το θέμα.

Η ISDA, όπως δημοσιεύει το protothema, αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγορά παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και ασφαλιστικών συμβολαίων και μπορεί να διαδραματίζει ρόλο διαιτητή μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών.


Από την απόφασή της θα εξαρτηθεί το εάν θα πρέπει να καταβληθούν ή όχι τα ασφάλιστρα κίνδυνου στους κατόχους των Credit Default Swap (CDS). Η αγορά επιδιώκει μια καθαρή γνωμοδότηση από την ISDA καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν αποκλείονται νομικές διαφορές μεταξύ όσων αγοράζουν και όσων πωλούν CDS.

Μια αναταραχή στην αγορά των ασφαλίστρων κινδύνου θα μπορούσε υπό προϋπόθεσης να αυξήσει το κόστος δανεισμού για τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας τη στιγμή που η δανειοδοτική τους ικανότητα βρίσκεται ήδη υπό πίεση.

Επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα ο David Geen, υψηλόβαθμο στέλεχος της ISDA έχει δηλώσει πως η μετακύλιση ή ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων πιθανότατα δεν θα προκαλέσει την ενεργοποίηση των ασφαλίστρων κινδύνου καθώς θα γίνει σε εθελοντική βάση. Αυτή η θέση αναμένεται να διατυπωθεί εκ νέου σήμερα.

Πάντως από το πρωί σε χαμηλότερο επίπεδο κινούνται τα CDS και τα spreads των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας.

Το CDS του ελληνικού πενταετούς ομολόγου υποχωρεί στις 1.675 μονάδες βάσης, του ισπανικού στις 372 μονάδες βάσης, του πορτογαλικού στις 850 μονάδες βάσης, του ιταλικού στις 214 μονάδες βάσης και του ιρλανδικού στις 800 μονάδες βάσης.

Το spread του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου διαμορφώνεται στις 1.353 μονάδες βάσης. Το spread του πορτογαλικού 10ετούς κινείται στις 838 μονάδες βάσης, του ιρλανδικού στις 905 μονάδες βάσης, του ισπανικού στις 271 μονάδες βάσης και του ιταλικού στις 231 μονάδες βάσης.