Ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. στα πλαίσια της λεπτομερούς ποιοτικής παρακολούθησης των νερών του ταμιευτήρα του Φράγματος Ποταμών, προχωράει σε συνεργασία με τον κ. Βαγγέλη Διαμαντόπουλο, καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Διαπιστευμένο Εργαστήριο Αναλύσεων Ποιότητας Νερού-Χημικοτεχνική, στην εκπόνηση ειδικού ερευνητικού προγράμματος ελέγχου της ποιότητας του νερού του ταμιευτήρα του Φράγματος Ποταμών.

Έτσι, την περασμένη Τετάρτη, όπως αναφέρει δημοσίευμα του goodnet, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία, με εξειδικευμένα όργανα μέτρησης και ανάλυσης του νερού από διάφορα βάθη, για τον λεπτομερή έλεγχο των χημικών παραμέτρων, των μικροβιολογικών παραμέτρων και του θερμοκρασιακού προφίλ κατά βάθος (θερμοκλινούς), πάνω ακριβώς από την θέση λήψης του νερού στον πύργο υδροληψίας (σε κλίμακα κατά βάθος ανά 1 μέτρο), έως την θέση λήψης του νερού που βρίσκεται σήμερα στα 21 μέτρα από την επιφάνεια της λίμνης.

Από το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα, θα προσδιοριστούν επακριβώς τα αναγκαία μέτρα που ενδεχομένως θα πρέπει να ληφθούν στη λήψη του νερού από τον πύργο υδροληψίας (π.χ. εμπλουτισμός με χρήση αεροσυμπιεστών του οξυγόνου στον πυθμένα της λίμνης γύρω από τον πύργο υδροληψίας, τοποθέτηση μηχανισμού λήψης νερού από ψηλότερα κλπ), για την αποφυγή των όποιων δυσάρεστων οσμών από την δημιουργία βακτηρίων, αλλά και των υψηλών συγκεντρώσεων σε μέταλλα στο νερό που διατίθεται.

Η διαπίστωση που είχε κάνει ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. - ότι τα μέταλλα αυτά, τα οποία είναι συστατικά του εδάφους στον ταμιευτήρα στο Φράγμα Ποταμών, σε συνδυασμό με την δημιουργία αναερόβιων συνθηκών εξαιτίας της θερμοκρασιακής διαφοράς της επιφάνειας του νερού έως την περιοχή λήψης του νερού, που φτάνει τους 16οC, επηρεάζουν την ποιότητα του νερού και ευθύνονται για την όποια δυσοσμία παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες - θα εξεταστεί από το υπό εκπόνηση ερευνητικό αυτό πρόγραμμα.