Το αγροτικό οδικό δίκτυο, στο σύνολο σχεδόν των οικισμών του Δήμου Ηρακλείου, καθαρίζει και στρώνει ενόψει του τρύγου το τμήμα Οδοποιίας της Διεύθυνσης συντήρησης και αυτεπιστασίας της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο με εργολαβίες όσο και με τα μηχανήματα της ίδιας της υπηρεσίας, μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί καθαρισμοί στο αγροτικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και σε αρκετά σημεία διάστρωση θραυστού υλικού λατομείου 3Α, σε μία προσπάθεια να γίνει ευκολότερη και ασφαλέστερη η πρόσβαση των κατοίκων στις περιουσίες τους ενόψει και του τρύγου. 

Παρεμβάσεις έχουν γίνει σε  Βενεράτο, Αυγενική, Δαφνές, Σίβα, Κεράσια, Άγιο Μύρωνα, Άνω και Κάτω Ασίτες, Πετροκέφαλο, Πενταμόδι, Πυργού, Βούτες, Σταυράκια, Προφήτη Ηλία, Άγιο Σύλλα, Κυπαρίσι, Άγιο Βλάσση, Βασιλιές και Σκαλάνι. Οι εργασίες συνεχίζονται.