Από το  Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων,   ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο διάστημα:  

(α) οι  εργασίες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Λιμένα Κολυμβαρίου, όπου ενδεικτικά συντηρήθηκαν ιστοί φωτισμού,  κιβώτια παροχών και  ελέγχου του ηλεκτρολογικού - υδραυλικού εξοπλισμού,
 

 και (β) οι αναγκαίες εργασίες εγκατάστασης νέας γραμμής ηλεκτροφωτισμού στον λιμενίσκο Γαλατά με οκτώ ιστούς φωτισμού εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτους.


 
Τέτοιου είδους παρεμβάσεις, έχουν προγραμματιστεί από το ΛΤΝΧ, σε όποια λιμάνια απαιτείται, με σκοπό την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ελλιμενιζόμενα σκάφη.