Ο κίνδυνος χρεοκοπίας της Ελλάδας απομακρύνθηκε μετά τη συμφωνία της Πέμπτης. Την ίδια στιγμή όμως πλησίασε η προοπτική ενός προσωρινού «επιλεκτικού χρεοστασίου», που θα δρομολογηθεί με την ενεργοποίηση της συμμετοχής των τραπεζών στην ανακύκλωση του ελληνικού χρέους. Ήδη η Fitch έβγαλε την πρώτη σχετική ανακοίνωση.

Οι συνέπειες όμως από το περιβόητο selected default δεν φαίνεται να ανησυχούν πλέον την κυβέρνηση ή τις τράπεζες, καθώς, όπως γράφει σήμερα το «Κεφάλαιο», η χρηματοδότηση του Δημοσίου και των τραπεζών έχει διασφαλιστεί από τη συμφωνία ότι θα γίνεται μέσω: του προσωρινού Ταμείου Διάσωσης και της ΕΚΤ, η οποία θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με εγγυήσεις (35 δις ευρώ) από την Ε.Ε.

Η άμεση συνέπεια αυτού είναι ότι διασφαλίζονται, η λειτουργία των τραπεζών και οι καταθέσεις, όχι όμως και η αύξηση των χορηγήσεων προς την οικονομική δραστηριότητα που είναι το ζητούμενο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.
Η χρηματοδότηση των τραπεζών είναι βέβαιο, πλέον, ότι θα συνοδεύεται από όρους κεφαλαιακής τους ενίσχυσης μέσω του ιδιωτικού τομέα, που για πολλές από τις ελληνικές τράπεζες, θα σημάνει πώληση μεριδίων στο εξωτερικό ή συγχωνεύσεις με άλλες τράπεζες.