Η καλή πορεία των εσόδων από τη ρύθμιση της περαίωσης, που οφείλεται κυρίως στην ένταξη σε αυτή των περιπτώσεων πλαστών και εικονικών τιμολογίων, άνοιξε την όρεξη στο οικονομικό επιτελείο, που με εγκύκλιό του παρατείνει μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου τη σχετική προθεσμία για τις περιπτώσεις έκδοσης εικονικών ή λήψης πλαστών ή εικονικών στοιχείων. Μάλιστα, εντάσσει και όσους έχουν ήδη αποδεχθεί την περαίωση και έχουν εκδοθεί για αυτούς αποφάσεις επιβολής προστίμου μετά τις 30 Σεπτεμβρίου του 2010 !

Επιπλέον, το υπουργείο οικονομικών προχώρησε και σε διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση και αποστολή νέων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, συμπληρωματικών αυτή τη φορά. Πρόκειται για τις περιπτώσεις, όπου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που έχουν αποδεχθεί την τελευταία περαίωση, προέκυψαν επιπρόσθετα στοιχεία, που αφορούν σε κάθε είδους παράβαση ή παράλειψη από πλευράς του υπόχρεου, και τα οποία οδηγούν σε επιπλέον φόρο.

Το συμπληρωματικό εκκαθαριστικό σημείωμα  θα πρέπει να έχει αποσταλεί μέχρι την ημερομηνία, κατά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για να επιβάλει φόρο για τις χρήσεις, για τις οποίες εκδόθηκε.

Η αποδοχή του νέου σημειώματος πραγματοποιείται με την πληρωμή του 20% του νέου ποσού, η οποία και πρέπει να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίησή του στον φορολογούμενο.

Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει λάθη στα στοιχεία του συμπληρωματικού εκκαθαριστικού, τότε έχει δικαίωμα να υποβάλει στην εφορία αίτηση για διόρθωση μέσα σε πέντε ημέρες από τότε που του κοινοποιήθηκε.

Αν διαπιστωθούν παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τότε η εφορία συντάσσει εκθέσεις ελέγχου και αποφάσεις επιβολής προστίμου, οι οποίες κοινοποιούνται στο φορολογούμενο μαζί με το συμπληρωματικό σημείωμα της περαίωσης. Μόλις ο επιτηδευματίας αποδεχθεί το εκκαθαριστικό, μπορεί να αιτηθεί την επίλυση της διαφοράς των επιβληθέντων προστίμων.

Σε περίπτωση, τέλος (;) που ο υπόχρεος αποδεχθεί το συμπληρωματικό σημείωμα και στη συνέχεια προκύψουν επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία, τότε εκδίδεται νέο συμπληρωματικό εκκαθαριστικό !