Στις 31 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.00, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Π.Δ/τος που αφορά στην αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών Ιεράπετρας (Εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ. )

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δυνατότητα φιλοξενίας προσφύγων στο Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ. )

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Κρήτη», με τίτλο «Δράση 9.ii.1 Κέντρα Κοινότητας» για τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Κρήτη», με τίτλο «Δράση 9.iv.2 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συμπλήρωση –αποκατάσταση υποδομών γηπέδου 5χ5 στην Π.Άμμο»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
3η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016, του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)

Απολογισμός έτους 2015, του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)
3η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016, του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Χρυσ. Χατζημαρκάκη)

Διοικητική αποβολή από δημοτικό ακίνητο  (πρώην δημοτικής επιχείρησης ΜΙΝΩΣ)   (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Καταγγελία σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου (αναψυκτήριο) στη θέση «Απηγανιάς», στον Κουτσουρά της Τ.Κ. Σταυροχωρίου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Διοικητική αποβολή του μισθωτή του σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας   (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Έγκριση προμήθειας οχήματος (περιπολικού) για τη Δημοτική Αστυνομία (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Άρση της δωρεάν παραχώρησης ποσοστού 5% κυριότητας εξωλέμβιου κινητήρα σκάφους     (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στο ΙΚΑ, ως αχρεωστήτως καταβληθέν (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Εξέταση αιτήματος για τακτοποίηση χρέους από τέλη άρδευσης (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Σύναψη Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας για κάλυψη αναγκών άρδευσης  Δ.Ε. Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της εργασίας «Εργασίες ενταφιασμού στα κοιμητήρια»  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Μετάθεση συμβατικού χρόνου φόρτωσης- παράδοσης των υλικών της προμήθειας «Προμήθεια αρδευτικών δεξαμενών Δ.Ε. Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου»  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Ρίζα- Καρύδι» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Έγκριση τελικού ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Αγ.Ιωάννη, Σχινοκαψάλων & Ορεινού»  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κλπ Κοινοτική οδοποιία Κάτω Χωριού» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού σε τμήμα του παραλιακού πεζόδρομου Γρα Λυγιάς» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Μύρτου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στην Γρα Λυγιά» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ανατολής»  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Παραχώρηση χρήσης χώρου στο κοινοτικό κατάστημα Παχείας Άμμου, στο Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Λασιθίου  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Τροποποίηση της με αρ.252/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον ορισμό Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)