Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σήμερα, Παρασκευή, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της Δημοτικής Υπαλλήλου Δημητρίας Σκουρογιαννάκη και απεφάσισε ομόφωνα τιμώντας την μνήμη της, όπως:

1) Εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσας
2) Παραστεί αντιπροσωπεία του στη νεκρώσιμη ακολουθία
3) Η κηδεία να γίνει με Δημοτική δαπάνη
4) Ο Δήμος Ηρακλείου με τις κοινωνικές του δομές να στηρίξει την οικογένεια της εκλιπούσας
5) Δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο και
6) Επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένεια της.