Διενέργειας τρίτου δολωματικού ψεκασμού ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τοπικές κοινότητες/οικισμοί  στους οποίους από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί ο  3ος δολωματικός ψεκασμός ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης: 

Ο εργολάβος υποχρεούται να γνωστοποιήσει με γραπτή ανακοίνωση η οποία θα τοιχοκολληθεί σε κεντρικά σημεία των τοπικών κοινοτήτων/οικισμών, το αναλυτικό πρόγραμμα του ψεκασμού (ημέρα, ώρα και τοποθεσίες που θα γίνει ο ψεκασμός), ώστε να ειδοποιηθούν τόσο οι ελαιοπαραγωγοί, όσο και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, για να διευκολύνουν τις εργασίες, ανοίγοντας τα περιφραγμένα ελαιοκτήματα, και απομακρύνοντας τα ζώα ή τα μελισσοσμήνη. 

Εφιστάται η προσοχή των ψεκαστών στις τοπικές κοινότητες που οι θερμοκρασίες κατά τις ημέρες ψεκασμού θα είναι υψηλές (κοντά στους 30οC): ο ψεκασμός θα πρέπει να αρχίσει λίγο πριν την ανατολή του ήλιου και να σταματήσει πριν το μεσημέρι. Σε διαφορετική περίπτωση ο ψεκασμός, λόγω μη κινητικότητας του δάκου σε υψηλές θερμοκρασίες, θα αποβεί αναποτελεσματικός. Σε κάθε περίπτωση ο ψεκασμός θα διακοπεί σε περίπτωση βροχής ή δυνατών ανέμων.

Ο ψεκασμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών.